Kontakt

Redakcja:

Adres: 30-105 Kraków, ul.Kościuszki 48

Redaktor naczelny: Piotr Michno piotrekm@jpe.com.pl

Redaktor artystyczny: Katarzyna Brzoskwinia kasiab@jpe.com.pl

Dział techniczny: Jerzy Michno jurekm@jpe.com.pl

Kontakt:

e-mail: lwo@jpe.com.pl

telefon: +48 12 429 13 49

Formularz kontaktowy:

 

PRAWA AUTORSKIE

Lotnictwo w Obiektywie z siedzibą w Krakowie, właściciel serwisu internetowego znajdującego się w domenie www.lotnictwo.jpe.com.pl, w ramach którego publikowane są materiały o charakterze prasowym, artykuły, zdjęcia, felietony etc. informuje, że względem przedmiotowych materiałów przysługuje Lotnictwo w Obiektywie pełnia praw autorskich majątkowych bądź inne stosowne prawo do wykorzystywania tych materiałów przez publikację w Internecie (dalej jako materiały Lotnictwo w Obiektywie). Lotnictwo w Obiektywie nie wyraża zgody na dalsze rozpowszechnianie materiałów Lotnictwo w Obiektywie bez porozumienia z Lotnictwo w Obiektywie i bez stosownego wynagrodzenia należnego Lotnictwo w Obiektywie.

Co za tym idzie Lotnictwo w Obiektywie informuje, że:

  • kopiowanie materiałów Lotnictwo w Obiektywie i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach bez wskazania twórcy i źródła tych materiałów jest sprzeczne z prawem i stanowi przestępstwo z art. 115 ust.2 w zw. z ust.1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.06.90.631 tekst jednolity ze zmianami zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3;
  • wszelkie przypadki kopiowania materiałów Lotnictwo w Obiektywie i ich wykorzystywanie przez publikację w Internecie lub innych mediach mogą stanowić czyny sprzeczne z prawem i stanowić przestępstwo z art. 116 ust.1 zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2.

W każdym przypadku wejścia przez Lotnictwo w Obiektywie w posiadanie informacji, z których wynika, że prawa Lotnictwo w Obiektywie w w/w zakresie są lub były naruszane przez właścicieli stron internetowych publikujących materiały Lotnictwo w Obiektywie, Lotnictwo w Obiektywie zabezpiecza dowody przedmiotowego stanu rzeczy na poczet ewentualnego sporu sądowego lub postępowania karnego.

Lotnictwo w Obiektywie informuje jednak, że jest otwarta na propozycje wpisanej w ramy prawne współpracy w zakresie udostępniania materiałów Lotnictwo w Obiektywie w Internecie. W tym celu należy skontaktować się z przedstawicielami Lotnictwo w Obiektywie elektronicznie pod adresem lwo@jpe.com.pl
, lub telefonicznie pod numerem +48 12 429 13 49.

Dojazd do wydawnictwa Lotnictwo w Obiektywie 30-105 Kraków, ul.Kościuszki 48

Uwaga !!

Od dnia 2014-03-03 została wprowadzona strefa płatnego parkowania, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 20.00. Parkowanie w okolicach firmy stało się bezproblemowe, ale niestety płatne. Koszt to 5 zł za 1 godzinę postoju.